Pamela Karlsson

Konstnär/skulptur/glas

Mitt konstnärliga uttryck speglar min arkitektoniska fantasivärld där bubblorna är en av byggstenarna. Växtlighet och skapande av olika världar är en stark drivkraft i mitt arbete. Jag arbetar i många material men glaset är det främsta. Ett brinnande intresse för att bevara, förnya och sprida glashantverket är också en stark drivkraft, länge leve glasbruken och studiohyttorna!

www.pameela.se