Louise Swärdshammar

Med en utbildning inom industridesign (MFA) och grafisk design från Konstfack och Glasgow School of Art har mitt arbetsområde genom åren främst varit olika typer av formgivning. Det har i huvudsak rört sig om produktdesign, grafisk design, utställningsdesign samt interaktionsdesign för uppdragsgivare som bland annat Asko, Bigso, BodaNova, Coop, EMI, Exportrådet och Sievie. I närmare tjugo år har jag även arbetat akademiskt som lektor i form och design på bland annat Linnéuniversitetet, vilket med tiden har resulterat i mer teori än praktik. De senaste åren har jag dock känt att något väsentligt har saknats och jag har därför börjat styra om min verksamhet att bli mer praktiserande och med ett fokus på det konstnärliga utövandet.

I mitt konstnärliga arbete finner jag framför allt det sönderfallande och många gånger förbisedda i vår omgivning som oerhört intressant. Jag fascineras av objekt och miljöer där jag i erosion och det bortglömda kan ana en mänsklig närvaro. När jag arbetar tvådimensionellt är det just denna dramaturgi jag utforskar. Ett synliggörande av tingens och platsens stilla längtan efter uppmärksamhet.

Jag har en ateljé sedan 2012 i Ateljéhus Pukeberg.   

 

Web: www.louiseswardshammar.com

Mejl: info@louiseswardshammar.com

Mob: +46(0)76-303 00 15

 

Medlem i KRO/KIF, KC Syd